(LÕI SỐ 9 – HQ) LÕI LỌC SỐ 9 – NANO CARBON (HYDROGEN)

690.000 450.000

Lõi số 9KG100:

Nano Carrbon+ giúp loại bỏ một số mùi, flo và tạo vị cho nước. Hạn chế phát sinh vi khuẩn và tái nhiễm khuẩn.

Danh mục:
0985 261 736